Period : 24 Oct - 25 Nov 2009
Venue : KIC Art center
Address : Unit 123-127 Jiangwan stadium
Song Hu road, Shanghai
Artists
Chen Li Hua | Chen Qin | Liao Yang | Luo Wei
Lu Xiao Feng | Shen Wen Ting | Yao Mei Feng
Exhibition Photo