Period : 6-30 June 2009
Venue : KIC Art center
Address : Unit 123-127 Jiangwan stadium
Song Hu road, Shanghai
Artists
Wu Xiao Shen | Lv Xiao Wen | Zhang Xu Bo
Chen Qing | Han Feng | Xiong Qin | Zhang Min
Tian Xue Shen| Choo Kyung | Joan Kang
Jeffrey Hessing
Exhibition Photo