Period : 2 - 14 June 2012
Venue : Korea Culture Center
Address : 3F, 396 Cao Xi Bei Road, Shanghai
Artists
Cho Myung Hwan, Wu Xiao Shen, Liao Yang
Chen Qing
Exhibitions Photo